Zaproszenie na warsztaty ekologiczne

Chorzowianin 2017-08-22
Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w rozpoczynającym się roku szkolnym zaplanowano szereg warsztató ekologicznych dofinansowanych przez Fundusz. Warsztaty realizowane przez Fundację Pracownia Edukacji Żywej z Katowic odbywać się będą w cennych przyrodniczo miejscach województwa, takich jak: lasy nadleśnictwa Katowice, kompleksy leśne przy mieście Knurów, leśne fragmenty parków (np. Park Kościuszki, Park Śląski), Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe „Uroczysko Buczyna”, „Żabie Doły”.
Zaproszenie na warsztaty ekologiczne

Fundacja w ciągu roku szkolnego 2017/2018 planuje przeprowadzić cykl warsztatów terenowych dla ok 2 280 uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego. W ramach zadania zostaną zrealizowane jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze o tematyce:

Recykling czyli powrót do natury – łączące edukację ekologiczną i przyrodniczą. Zajęcia terenowe obejmą zarówno siedliska cenne przyrodniczo jak i te o różnym stopniu degradacji. Będzie to okazja do omówienia idei recyklingu i segregacji śmieci.

(Roz)poznawanie natury. Podczas zajęć uczestnicy naucza się m.in. rozpoznawać gatunki rosnące w najbliższej okolicy, dostrzegać ślady bytności i żerowania zwierząt, a także szacować wiek drzewostanu. 

Przyrodnicze Katowice – przyroda mojej dzielnicy – zajęcia terenowe odbywać się będą na terenach zielonych, bliskich placówkom oświatowym: lasach, parkach, a także nieużytkach gminnych. Warsztaty mają na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy przyrodniczej z zakresu ochrony środowiska, ale również przyczyniać się do budowania relacji z najbliższą przyrodą i miejscem zamieszkania.

Przyrodnicze Katowice – cykl. W trakcie roku szkolnego każda z grup odbędzie serię 5 warsztatów na tym samym terenie przyrodniczym. Pozwoli to uczestnikom analizować związki pomiędzy zmianami warunków klimatycznych i pór roku a zjawiskami zachodzącymi w rozwoju roślin i zwierząt, takich jak kiełkowanie, kwitnienie czy owocowanie, a także zapadanie w sen zimowy czy odloty ptaków. 

Realizacja warsztatów będzie współfinansowana ze środków gmin Katowice, Chorzów oraz Knurów, a Fundusz przeznaczył na ten cel 29 440 zł.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.