Szpitale

Chorzowianin 2011-03-22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZespół Szpitali Miejskich
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 - 500 Chorzów
(organ założycielski: Miasto Chorzów)
strona internetowa: www.zsm.com.pl

 

SZPITAL PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 W CHORZOWIE 

INFORMACJA        
32 349-91-00
32 349-91-03
 

IZBA PRZYJĘĆ      
Kierownik  – lek.med. Urszula Szaleniec         
32 349-92-81
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-92-07
 

Rejestracja      
32 349-92-07
32 349-91-68
 

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY     
Ordynator – dr n. med. Beata Reszka
32 349-91-76
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-91-83
 

Pielęgniarka Koordynująca 
32 349-91-80
 

Odcinek męski            
Dyżurka lekarska          
32 349-91-77
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-91-79
 

Odcinek żeński            
Dyżurka lekarska          
32 349-91-82
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-91-84
 

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY           
Ordynator – lek.med. Barbara Pankiewicz      
32 349-92-70
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-92-75
 

Sekretariat      
32 349-92-75
 

Dyżurka lekarska          
32 349-92-71
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-92-73
 

 
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY        
Ordynatora – lek.med. Stefan Bydliński         
32 349-91-96
 

Położna Oddziałowa    
32 349-92-83
 

Sekretariat      
32 349-92-08
 

Dyżurka lekarska          
32 349-92-04
32 349-92-05
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-91-97
 

Dyżurka położnych       
32 349-92-00
 

ODDZIAŁ NOWORODKOWY 
Ordynator – lek.med. Joanna Wilk - Tyl      
32 349-91-95
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-92-03
 

Dyżurka lekarska          
32 349-92-02
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-92-03
 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ     
Ordynator – lek.med. Żywisław Mendel           
32 349-91-57
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-91-60
 

Odcinek żeński            
Dyżurka lekarska          
32 349-91-59
32 349-91-91
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-92-60
 

Odcinek męski
Dyżurka lekarska          
32 349-92-35
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-91-98
 

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z  PODODDZIAŁEM UDAROWYM           
Ordynator – lek.med. Jolanta Wadas
32 349-91-86
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-91-88
 

Sekretariat      
32 349-91-88
 

Dyżurka lekarska          
32 349-91-89
32 349-91-87
 

Sala nadzoru   
32 349-92-40           
 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII   
Ordynator – lek.med. Witold Kandziora       
32 349-91-54
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-91-92
 

Dyżurka lekarska          
32 349-91-55
32 349-91-90
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-91-56
 

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY     
Ordynator – lek.med. Ewa Kaczorowska 
32 349-91-71
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-91-66
 

Dyżurka lekarska          
32 349-91-64
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-91-66 
 

LABORATORIUM   
Kierownik – dr n. med.Teresa Kurzawa         
32 349-91-33
 

Rejestracja      
32 349-92-93
 

Laboratorium  
32 349-91-34
 

APTEKA      
Kierownik – mgr Halina Wilkocka        
32 349-91-48
 

Apteka
32 349-91-49
32 349-91-94
 

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE 
Pracownia TK
Pracownia USG
Pracownia EEG
Pracownia Endoskopii      

Rejestracja
32 349-92-41
32 349-91-85
 

Pracownia EKG   
Rejestracja      
32 349-91-75 
 

Pracownia RTG   
Rejestracja      
32 349-91-31
 

Pracownia Histopatologii  
Sekretariat      
32 349-92-19
 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE          
Kierownik Poradni Specjalistycznych – lek.med. Andrzej Hatossy          
32 349-92-89
 

Pielęgniarka Koordynująca 
32 349-91-41
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej           
Rejestracja      
32 349-91-40
 

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Rejestracja      
32 349-91-38
 

Poradnia Proktologiczna
Rejestracja      
32 349-91-40
 

Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja      
32 349-92-41
32 349-91-85


Poradnia Medycyny Pracy  
Rejestracja      
32 349-91-41


SZPITAL PRZY UL. KAROLA MIARKI 40 W CHORZOWIE

PORTIERNIA            
32 349-97-01
 

IZBA PRZYJĘĆ      
Rejestracja      
32 349-97-57
 

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM GERIATRYCZNYM  
Ordynator – lek.med. Michał Roleder
32 349-97-42
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-97-90
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-32
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-31
 

ODDZIAŁ CHIRURGI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ  
Ordynator – dr n.med. Henryk Konik 
32 349-97-38
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-13
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-12
 

Sekretariat      
32 349-97-16
 

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNO – DIABETOLOGICZNY        
po. Ordynator – dr n.med. Urszula Słomian           
32 349-97-10


Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-97-11
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-39
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-14
 

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY          
Ordynator – lek.med. Marek Dudziak           
32 349-97-44
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-97-45
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-39
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-45
 

DZIAŁ REHABILITACJI     

Kierownik – mgr Hanna Kamionka       
32 349-97-41


ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY     
Ordynator – lek.med. Jolanta Zarębska        
32 349-97-36
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-97-34
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-37
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-33
 

ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY        
p.o.Ordynator – dr n.med. Sebastian Grosicki          
32 349-97-23
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-97-50
 

Sekretariat      
32 349-97-51
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-25
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-27
 

Punkt podawania cytostatyków  
Dyżurka lekarska          
32 349-97-48
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-69
 

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY   
Ordynator – lek.med. Adam Kozera
32 349-97-18
 

Pielęgniarka Oddziałowa    
32 349-97-19
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-83
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-21 
 

PODODDZIAŁ GERIATRII 
Sekretariat      
32 349-97-84
 

Dyżurka lekarska          
32 349-97-08
 

Dyżurka pielęgniarska   
32 349-97-07
 

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE 
Pracownia USG   
32 349-97-61
 

Pracownia EKG   
32 349-97-70
 

Pracownia RTG i Mammografii - Rejestracja      
32 349-97-71
 

Pracownia RTG i Mammografii   
32 349-97-72
 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE          
Poradnia Chorób Piersi  
Kierownik – lek.med. Sławomir Pacan  
32 349-97-60
 

Rejestracja      
32 349-97-59
 

Poradnia Okulistyczna   
Rejestracja      
32 349-97-59
 

STERYLIZATORNIA          
Dyżurka          
32 349-97-79

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego
ul. Truchana 7, 41 - 500 Chorzów
(organ założycielski: Miasto Chorzów)
strona internetowa: http://www.chcpio.pl

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
32 34 90 042
Ordynator dr n. med. Maria Wieczorek
32 34 90 075
 

Oddział Chirurgii Dziecięcej
32 34 90 011
Ordynator dr n. med. Krzysztof Mandat
32 34 90 015
 

Oddział Niemowlęcy i Patologii Nowodorka
32 34 90 071
Ordynator: dr n. med. Regina Ulfig-Maślanka
32 34 90 035
 

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
32 34 90 051
Ordynator lek. Marek Czerwiński
tel. 32 34 90 136
 

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych
32 34 90 081
Ordynator lek. med. Maria Kampa-Gałązka
32 34 90 153
 

Oddział Alergologii i Immunologii Dziecięcej
32 34 90 168
Ordynator: dr n. med. Magdalena Sąda-Cieślar
32 34 90 044
 

Oddział Neurologii Dziecięcej
32 34 90 020
Ordynator dr n. med. Magdalena Dudzińska
32 34 90 027


Oddział Nefrologii Dziecięcej
32 34 90 034
Ordynator: dr n. med. Lidia Hyla-Klekot
32 34 90 026
 

 Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
32 34 90 070
Ordynator dr n. med. Piotr Marszołek
32 34 90 139
 

Oddział Okulistyki Dziecięcej
32 34 90 030
Ordynator lek. med. Bogna Teodorowicz-Rachuba
32 34 90 032
 

Poradnie

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci
Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci
Poradnia Ortopedyczno-Urazowa Dla Dzieci
Poradnia Alergologiczna i Immunologiczna Dla Dzieci
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
Poradnia Hematologiczno - Onkologiczna Dla Dzieci
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
Poradnia Audiologiczna

Rejestracja Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek - od 8.00 do 15.30
Czwartek - od 8.00 do 17.30
32 34 90 090

 

Pracownie
Pracownia Video i Holter EEG
32 34 90 025
Pracownia EEG
32 34 90 142
Pracownia audiologiczna
32 34 90 010
Pracownia spirometrii
32 34 90 023
 

Laboratoria
Laboratorium analityczne
32 34 90 160
Laboratorium mikrobiologiczne
32 34 90 166
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny
ul. Zjednoczenia 10, 41 - 500 Chorzów
(organ założycielski: Sejmik Województwa Śląskiego)
32 241 32 55 

* * * 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego
ul. Powstańców 27, 41 - 500 Chorzów
tel. (032) 24-13-629, 24-60-245
strona internetowa: www.lecznicadd.pl

* * * 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Śląskie Centrum Urologii UROVITA Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 - 500 Chorzów
tel. (032) 34-83-007, 34-83-008, 34-83-009 wew. 104, 105, 106
strona internetowa: www.urovita.pl

* * *  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADO-MED2
ul. Stefana Batorego 19, 41 - 506 Chorzów
tel. (032) 77-22-663, 24-70-029, 24-55-434
strona internetowa: www.adomed2.com.pl

* * * 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Prywatny Szpital Okulistyczny WEISS KLINIK
ul. Wiejska 4, 41 - 503 Chorzów
tel. (032) 245 91 61, fax. (032) 245 97 62
strona internetowa: www.weissklinik.pl 
 

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.