Strefy przyrodniczo-użytkowe w Parku Śląskim

Chorzowianin 2017-12-14
Powstała mapa rozwoju Parku Śląskiego. Dokument stanie się ważnym narzędziem zarówno w bieżącym zarządzaniu, jak i planach rozwojowych.
Strefy przyrodniczo-użytkowe w Parku Śląskim

Powstała mapa rozwoju Parku Śląskiego | fot. mateirały prasowe

 –– Wytyczenie stref przyrodniczo-użytkowych odpowiada na zasadnicze pytania związane z rozwojem parku. Z jednej strony wskazuje obszary, w których ważne i potrzebne jest odtwarzanie parkowych kompozycji czy lokowanie infrastruktury, a z drugiej wytycza granice, gdzie zieleń musi być szczególnie chroniona - mówi Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego.

Mapa stref przyrodniczo-użytkowych powstała dzięki rocznej pracy Rady ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego, którą współtworzą m.in. eksperci tacy, jak dr hab. Adam Rostański czy prof. Piotr Skubała, znani miłośnicy przyrody.

Dokument stanowi całościowy obraz tej szczególnej przestrzeni i pozwala odpowiedzialnie planować jej rozwój. Wpisuje się również w kierunkowe plany modernizacyjne Parku zapisane w przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego „Planie wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”, koncentrujące się w częściach „aktywny park”, „rodzinny park”, „smart park” i „eko park”.

W planie stref przyrodniczo-użytkowych mamy, np. część przeznaczoną głównie dla aktywności społecznej i rekreacyjnej, gdzie środowisko przyrodnicze ma nieco mniejsze znaczenie. To znaczy powinno być bezpieczne i „ładne”, jeżeli chodzi o zieleń urządzoną: m.in. kompozycje drzewa, krzewów oraz ozdobnych roślin zielnych. Natomiast nadrzędnym celem jest tam rekreacja.

W podobny sposób opisany jest każdy z dziewięciu obszarów: od stref przyrody chronionej do terenów przeznaczonych do wyłączenia pod inwestycje. Dla osób zarządzających Parkiem Śląskim, wytyczne dokumentu Rady ds. Różnorodności Biologicznej staną się kluczowymi narzędziami do przeprowadzenia procesu modernizacji zielonego serca aglomeracji.

Strefy przyrodniczo-użytkowe Parku Śląskiego

1. Ścisła strefa ochrony przyrody (ograniczony lub zakazany dostęp prac pielęgnacyjnych).

2. Strefa przyrody chronionej (ograniczony dostęp prac pielęgnacyjnych).

3. Strefa parkowo-leśna (dopuszczalna niewielka przebudowa drzewostanu).

4. Strefa rekreacyjno-parkowa (dopuszczalne odtwarzanie kompozycji i nowych założeń zieleni).

5. Strefa intensywnej rekreacji (działalność rekreacyjna, sportowa, gastronomiczna itp.).

6. Strefa zabudowy i infrastruktury parkowej (budynki, parkingi itd.).

7. Ciągi komunikacyjne.

8. Tereny przeznaczone do wyłączenia pod inwestycje.

9. Tereny inne (m.in. zoo, wesołe miasteczko, skansen, stadion).