Sanepid o bezpiecznym użytkowaniu fontann

Chorzowianin 2017-08-27
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, przypominam o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia związanym z korzystaniem z fontann niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Sanepid o bezpiecznym użytkowaniu fontann

Fot. parkslaski.pl

Fontanny nie są miejscami przeznaczonymi do kąpieli i nie podlegają nadzorowi organów    Państwowej    Inspekcji    Sanitarnej.    W    przypadku    niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich np. picia wody, zabaw w wodzie, kąpieli czy wręcz pływania w otwartym zbiorniku fontanny, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Wykorzystanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie może mieć miejsca, ponieważ woda w tego typu urządzeniach często nie jest uzdatniana ani dezynfekowana, jest natomiast narażona na zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące m.in. od zwierząt (ptaków, psów, kotów). Woda taka     może     podlegać     skażeniu     fekalnemu     mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych (E. coli, enterokoki), wirusami (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniakami pasożytniczymi (Giardia, Cryptosporidium), które mogą powodować zmiany skórne, a także schorzenia układu pokarmowego.
Istotnym  zagrożeniem  występującym  w  fontannach  wytwarzających  aerozol wodno – powietrzny   mogą   być   również   bakterie   z   rodzaju   Legionella, które w przypadku wdychania takiego aerozolu mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (silne zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). 

Za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania osób przebywających w sąsiedztwie fontann, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy tego typu obiektów. Zgodnie z art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy.

 

Źródło: https://pssechorzow.pis.gov.pl/

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.