Reklama: Partnerzy:

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Ligonia. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Chorzowianin 2011-03-24
ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów tel/fax 032 2411 711, 032 24411 719 e-mail: ligon.chorzow@gmail.com strona internetowa: www.ligon.chorzow.pl Dyrektor: mgr Grażyna Widera
II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Ligonia. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Oferta edukacyjna na rok 2011/2012
- Planuje się otwarcie czterech oddziałów klas pierwszych – 128 miejsc
- W ubiegłym roku przyjęci zostali kandydaci z liczbą punktów maksimum 153, minimum 73.
- Minimalna ilość punktów wymagana przy przyjęciu kandydatów – 70 pkt.
- Kandydaci do klas wojskowych przyjmowani są z minimum dobrą oceną zachowania.
- Kryteria ex aequo dla kandydatów, którzy uzyskali równorzędny wynik: pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają osoby, o których mówi punkt 7 „zasad ogólnych”, a dodatkowo uczniowie, którzy osiągnęli większą liczbę punktów za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym.
- Dla osób zwolnionych przez OKE z egzaminu gimnazjalnego przeliczeniu podlegać będzie dwukrotność liczby punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i 1 zajęć edukacyjnych z najwyższą oceną wskazanych w poniższej tabeli.

Klasa Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym*
 
I język obcy (kontynuacja)
 
II język obcy (od podstaw)
 
Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji
 
ogólna j. polski, język angielski, historia j. angielski – 5/5/4
 
j. francuski – 2/2/2
 
Język polski,język obcy, matematyka,1 przedmiot z najwyższą oceną: geografia, biologia, chemia, fizyka, lub historia


 
ogólna j. polski, język angielski, historia
 
j. włoski – 2/2/2
 
wojskowa j. polski,
j. obcy, matematyka, geografia
 

j. angielski
/ j. francuski
/ j. niemiecki - 4/4/4

 

j. angielski
/ j. francuski
/ j. niemiecki - 2/2/2

 
wojskowa


* Rozszerzenia z przedmiotów realizowane są od pierwszej klasy. W klasach wojskowych prowadzone są autorskie programy nauczania przysposobienia obronnego i wojskowego.

21 czerwca 2011r. o godz. 12.00 w ZSO nr 1 (zbiórka na boisku szkolnym) odbędzie się sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do klas „wojskowych”. Jego celem jest ocena predyspozycji fizycznych do podjęcia nauki w tej klasie, nie ma on jednak wpływu na punktację.
Dzień Otwarty - 16 kwietnia 2011 r. godz. 9.00 – 13.00
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1600,
w środy 7.00 - 18.00.
6 lipca 2011r. godz. 16.30 – zebranie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej 

Co wyróżnia szkołę?
II Liceum Ogólnokształcące kojarzone jest z klasami „wojskowymi”, czyli realizującymi autorski program nauczania przysposobienia obronnego i przysposobienia wojskowego, ale mamy też klasy ogólne, w tym kulturoznawcze i z autorskim programem nauczania języka angielskiego. Współpracujemy m.in. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach, Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie, Regionalnym Klubem Europejskim. W szkole działa radiowęzeł, wydawany jest kwartalnik szkolny „PoLigonik". Tradycją stały się „Noce filmowe” Bal Kadeta i rajdy „Ligonia”. Szkoła posiada 5 tablic interaktywnych, 3 pracownie informatyczne ze stałym łączem internetowym, salę audiowizualną, laboratorium chemiczne, pracownię fizyczną, pracownię biologiczną, pracownię geograficzną oraz pracownie polonistyczne. Wprowadzony został elektroniczny system kontroli frekwencji i postepów w nauce. Od 2008 r. współpracujemy ze Szkołą Nr 4 w Tarnopolu (Ukraina). Podjęto również współpracę z Iserlohn (Niemcy) oraz Creil (Francja). Od 2009 r. wspólnie ze szkołami z Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch realizujemy wieloletni projekt „Odkrywanie innowacyjnych i twórczych metod nauczania przy użyciu nowych narzędzi i metod” w ramach programu „Comenius. Uczenie się przez całe życie”.
Corocznie organizowane są wycieczki naukowe, w tym zagraniczne ( w roku 2008 do Francji, 2009 do Anglii, 2011 do Norwegii) oraz obozy dla uczniów klas wojskowych. Teren szkoły objęty jest bezprzewodowym internetem oraz monitoringiem wizyjnym.

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.