Absolutorium udzielone

Chorzowianin 2009-05-05
Podczas XXXV sesji Rady Miasta rozpatrzono sprawozdanie i oceniono wykonanie budżetu miasta za 2008 rok. Podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla prezydenta Chorzowa. Radni w głosowaniu wyrazili wolę, by Chorzów przystąpił do związku bliźniaczego partnerstwa z miastem Tarnopol na Ukrainie. Medal „Za zasługi dla Miasta Chorzowa” przyznano podczas sesji Romualdowi Florianowi, byłemu dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie. [TV]
Absolutorium udzielone
Andrzej Kwiatkowski, skarbnik miasta, przedstawił wykonanie budżetu za rok 2008. Dochody gminy zamknęły się w kwocie ponad 370 mln zł, wydatki wyniosły przeszło 355 mln zł. Uzyskano 15 mln zł nadwyżki budżetowej. Miasto zadłużone jest na kwotę ponad 39 mln zł.

Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu, w imieniu wszystkich komisji, przedstawiła Mariola Roleder, przewodnicząca komisji rewizyjnej.
– Wnioskuję o przyznanie prezydentowi absolutorium – mówiła. Dodała, że komisja rewizyjna nie dopatrzyła się niegospodarności. Zaznaczyła jednak, iż budżet z roku 2008 był za bardzo nastawiony na pomoc socjalną i konsumpcję. Korzystną opinię o budżecie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Według radnych opozycji zbyt mało pieniędzy trafiło w ubiegłym roku na infrastrukturę, zaznaczali też, że gmina powinna pozyskiwać więcej funduszy ze środków unijnych. Marek Kopel, prezydent Chorzowa mówił, że na infrastrukturę i remonty dróg przeznaczono odpowiednią ilość pieniędzy. Dodał, że na części zadań, których niezrealizowano w 2008 r., wpłynęły m.in. przesunięte dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Podkreślił, że miasto pozyskuje środku unijne. – Co mogliśmy pozyskać, uzyskaliśmy – stwierdził.

Nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Chorzowa głosowało 25 radnych. Za było 15 (Wspólny Chorzów), przeciw 2 (SLD), wstrzymało się 8 (PO i PiS). Absolutorium zostało udzielone.

Bożena Antończyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki za rok 2008. Budżet OPS zaplanowano na ponad 65 mln zł, z czego wydano przeszło 61 mln zł. Z tej kwoty przeznaczono m.in. 23 mln zł na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, niemal 16 mln zł na pomoc społeczną, ponad 13 mln zł na dodatki mieszkaniowe. Ze świadczeń przyznawanych przez ośrodek korzysta 4858 rodzin, w porównaniu z rokiem 2007 liczba ta spadała o 17 proc.

Przyjęto „Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów na rok 2009”. W punkcie tym poparto również wniosek Wiesława Ciężkowskiego. Radny PO prosił o zwiększenie nauczycielom wychowawcom dodatku z 3 do 5 proc. wynagrodzenia nauczyciela mianowanego (obecnie dodatek wynosi ok 50 zł, po podwyżce wyniósłby ok 100 zł, przy red.).

Wyrażano zgodę na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie, przy Placu Piastowskim 17. Do budynku przeprowadzić ma się chorzowska prokuratura. Prezydent przyznał, że transakcja zbliża się do końca, choć jej finisz nie jest przesądzony. Na zakup nieruchomości zgodę musi wydać jeszcze minister sprawiedliwości.

Radni zgodzili się też, aby na murach Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich przy ul. 17 Sierpnia 1 w Chorzowie Starym zawisła tablica upamiętniająca błogosławionego Ludwika Mzyka, absolwenta szkoły. Jej odsłonięcie zaplanowano na połowę czerwca.


Wojciech Zawadzki

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.